ΠΛΟΙΑ

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Μήκος120 μ,
πλάτος 20μ
Ταχύτητα 18 κόμβοι
Ιπποδύναμη 14.500 hp
Επιβάτες 502 (Xειμώνας) -942 (Θέρος), 82 κρεβάτια
Οχήματα 280 ΙΧ
Πτερύγια ευστάθειας

Το πλοίο διαθέτει, κλιματισμό σε όλους τους χώρους, εστιατόρια, self service, bar-cafe, open bar,  TV-video, αναρρωτήριο, τουριστικό γραφείο πληροφοριών.
Για τα άτομα με αναπηρίες παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις για ένα άνετο ταξίδι: Αναβατόριο,  σημάνσεις και πληροφοριακά στοιχεία στην γραφή Braille, αυτοδυναμία κίνησης στους χώρους του πλοίου, μετάδοση αναγγελιών με οπτικοακουστικά μέσα, θέσεις ασφάλισης αμαξιδίων σε όλους τους χώρους παραμονής, καθορισμός μελών πληρώματος για παροχή βοήθειας κατά την παραμονή στο πλοίο αλλά και σε περίπτωση ανάγκης.

ISM Ασφαλής Διαχείριση Ε / Γ-Ο / Γ Πλοίων

Η ΛΑΝΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα ΜΕ τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, όπως τροποποιήθηκε και του Κανονισμού  3051/95 Ε.Κ. για την Ασφαλή Διαχείριση των Ε / Γ-Ο / Γ πλοίων.