ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2015 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2016 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2015 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2014 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2013 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2013 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2012 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2011 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2010 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2009 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 (λήψη)
Ετήσια Οικονομική Πληροφόριση 31 Δεκεμβρίου 2008 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2007 (λήψη)
Στοιχεία και πληροφορίες περίοδου 1 Ιανουαρίου 2007 εως 31 Δεκεμβρίου 2007 (λήψη)
Στοιχεία και πληροφορίες περίοδου 1 Ιανουαρίου 2006 εως 31 Δεκεμβρίου 2006 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2006 (λήψη)
Ισολογισμός 2005 (λήψη)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2005 (λήψη)